OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW
  Region Kujawsko-Pomorski
 

Kujawsko-Pomorska Delegatura
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

     1 grudnia 2016 r. w Bydgoszczy powstała kujawsko-pomorska delegatura Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Ukonstytuowała się w Urzędzie Miasta Bydgoszczy regionalna struktura OPS województwa kujawsko-pomorskiego. W skład zespołu wybrano 5 przedstawicieli, członków z regionu Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
    Inicjatorką spotkania była członek prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, Bożena Sałacińska. Na wstępie gości powitała w imieniu władz miasta wiceprezydent Iwona Waszkiewicz. W swoim wystąpieniu prezydent podkreśliła fakt dobrej współpracy władz Bydgoszczy z seniorami. Następnie głos zabrała Krystyna Lewkowicz z Warszawy, przewodnicząca OPS. Przewodnicząca zapoznała zebranych z planami działalności OPS w obecnej kadencji.
    Na zakończenie spotkania powołano regionalne Prezydium OPS w składzie:
    - Bożena Sałacińska - przewodnicząca
    - Jerzy Nowacki - wiceprzewodniczący
    - Zdzisław Tylicki - członek
    - Cezary Kościelak - członek
    Nowo wybrany władzom gratulujemy i życzymy owocnej współpracy regionalnej i ogólnopolskiej. Posiedzenia prezydium Zespołu OPS odbywać się będę co najmniej raz w kwartale. Kolejne spotkanie odbędzie w Toruniu w lutym 2017. Poświęcone będzie programowi pracy i diagnozie najważniejszych problemów senioralnych. 

 

3 czerwca 2016 r. Włocławek był Stolicą Seniorów

 
     3 czerwca 2016 r. we Włocławku rozpoczęło się I Kujawsko-Pomorskie Forum Seniorów, zorganizowane przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku, Kujawsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Fundację na Rzecz Rozwoju KSW we Włocławku „Vladislawia”. Ideą tego ponadregionalnego przedsięwzięcia była integracja środowiska seniorów, promocja zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej osób starszych oraz poszukiwanie różnych form artykułowania zainteresowań osób w wieku senioralnym.
     W Forum udział wzięło ponad 500 seniorów z 29 Uniwersytetów Trzeciego Wieku i 9 Rad Seniorów naszego województwa. Patronaty honorowe nad I Kujawsko-Pomorskim Forum Seniorów objęli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Elżbieta Rafalska, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Całbecki oraz Prezydent Miasta Włocławek dr Marek Wojtkowski.
     W ramach Forum przeprowadzona została ważna dla środowiska seniorów debata plenarna „Seniorzy w życiu publicznym. Stan obecny - wyzwania na przyszłość” z udziałem: Krystyny Lewkowicz - Prezesa Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie UTW, dr Joanny Borowiak - Poseł na Sejm RP, dr Barbary Moraczewskiej - Zastępcy Prezydenta Włocławka ds. edukacji i spraw społecznych, Łukasza Salwarowskiego - redaktora naczelnego „Głosu Seniora”, dr Renaty Brzezińskiej z Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Jerzego Nowackiego - Prezesa Kujawsko-Dobrzyńskiego UTW przy KSW we Włocławku i Gabrieli Kaźmierskiej - kierownika delegatury kujawsko-pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ we Włocławku.
     Obywatelski Parlament Seniorów reprezentowali Krystyna Lewkowicz - Przewodnicząca OPS  i Miłosz Biały - Przewodniczący Komisji Promocji i kontaktów z otoczeniem.
     Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej w Włocławku, prof. dr hab. Stanisław Kunikowski w uznaniu wybitnych zasług dla rzecz rozwoju Kujawsko-Dobrzyńskiego UTW przy KSW we Włocławku nadał Jerzemu Nowackiemu tytuł Członka Honorowego Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Z kolei Zarząd Kujawsko-Dobrzyńskiego UTW w uznaniu wybitnych zasług dla rzecz rozwoju KDUTW, przyznał Rektorowi Kujawskiej Szkoły Wyższej tytuł Członka Honorowego Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
    Na placu przy Bulwarach zorganizowany został festyn „Kształtowanie zdrowego stylu życia w wieku senioralnym” podczas, którego na scenie zaprezentowano dorobek kulturalny uniwersytetów trzeciego wieku z naszego regionu. Na dziedzińcu Centrum Kultury „Browar B.” wystawione były stoiska z przepięknymi wyrobami rękodzieła artystycznego seniorów. W ramach I Forum zorganizowano również zajęcia warsztatowe we włocławskich instytucjach kultury: Teatrze Impresaryjnym i w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku. W programie znalazły się też wycieczki do najciekawszych miejsc w mieście, z Uzdrowiskiem Wieniec Zdrój na czele. Na zakończenie Forum odbył  się uroczysty koncert Włocławek dla  seniorów.
 
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (14 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=