OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW
  Region Dolnośląski
 

Dolnośląscy delegaci Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
pracują !!!

     Zespół dolnośląskich delegatów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów to grupa 26 osób reprezentująca Rady Seniorów, Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Uniwersytety Trzeciego Wieku. Po powrocie z pierwszego posiedzenia Parlamentu, które odbyło się w dniu 1 października 2015 r. pełni wrażeń, dobrych emocji i chęci wypełnienia roli delegata, podjęliśmy działania zmierzające do współdziałania.
    16 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie delegatów w celu wypracowania strategii wspólnego działania. Po interesującej dyskusji i podjęciu decyzji o wspólnym działaniu, i tak:
     1. Powołano zespół koordynujący działania delegatów.
     2. Opracowano Plan działania delegatów OPS w okresie pierwszej kadencji.
     3. Ustalono „Mapę” aktywności delegatów obejmującej całe województwo.
    4. Podjęto decyzję o stosowaniu różnych form aktywności w promowaniu Deklaracji Końcowej OPS w lokalnych środowiskach seniorów i władz samorządowych.
    5. Rozpoczęto akcję zbierania uwag, opinii, propozycji dotyczących problemów i potrzeb seniorów oraz oczekiwanych działań na rzecz seniorów.
     Nasze działania wspiera Departament Zdrowia Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

   Jesteśmy przekonani, że działania państwa i samorządów w zakresie polityki senioralnej wzmocnione aktywnością seniorów przyniosą pożądane efekty, a dolnośląscy delegaci OPS pierwszej kadencji dobrze wpisują się w te działania.

Krystyna Lasek
Świdnicki UTW
Delegat OPS reprezentująca Federację UTW we Wrocławiu
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (8 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=