OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW
  Aktualności
 

POSIEDZENIE PREZYDIUM
OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW II KADENCJI 2016-2019

APEL OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW
DO PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY
O NIE PODPISYWANIE USTAWY O SIECI SZPITALI
 

Zapytanie do Ministra Jarosława Gowina
w sprawie konkursu
„Wsparcie dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku” KRONIKA

OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW II KADENCJI 9


    Ukazał się pierwszy pilotażowy numer KRONIKI OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW.

     Zapraszamy do współpracy korespondentów i czekamy na ciekawe wieści z regionów.

 
 


MAZOWIECKA DELEGATURA OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW II KADENCJI 2016-2019

    27 lutego 2017 r. w Sali Warszawskiej Pałacu Kultury i Nauki, delegaci Warszawy i woj. mazowieckiego  postanowili o utworzeniu Mazowieckiej  Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
   Powołanie  i działalność Mazowieckiej Delegatury OPS  honorowym patronatem  objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik.
  Powołano Prezydium w 8-osobowym składzie, które ukonstytuowało  się w sposób następujący:
    1. Witold Harasim - Przewodniczący
    2. Krystyna Paczuska - Wiceprzewodnicząca
    3. Krzysztof  Łebkowski - Wiceprzewodniczący
    4. Czesław Ochęduszka - Sekretarz
    oraz Członkowie:
    5. Stanisław Kalski
    6. Zbigniew Tomczak
    7. Marek Siedlecki
    8. Krystyna Żebrowska
  Pierwsze robocze posiedzenie organizacyjno-programowe Prezydium Mazowieckiej Delegatury OPS  już 17 marca 2017 r.

Przewodnicząca OPS
Krystyna Lewkowicz


 


NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA
Z POSIEDZENIA PREZYDIUM
OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW II KADENCJI 2016-2019

    W dniu 23 stycznia 2017 r. w siedzibie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium OPS.
   1. W czterech województwach (kujawsko-pomorskim, pomorskim, śląskim i warmińsko-mazurskim) powstały regionalne Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. W woj. lubuskim, dolnośląskim  i łódzkim trwają prace nad tworzeniem regionalnych struktur OPS.
   2. Powstała także grupa inicjatywna mająca za cel powołanie Mazowieckiej Delegatury OPS.
   W skład grupy weszli:
   - Marek Bryłowski (Wiceprzewodniczący Warszawskiej
     Rady Seniorów);
   - Agnieszka Dawidziuk (Uniwersytet Każdego Wieku
     w Brwinowie);
   - Witold Harasim (radny i Wiceprzewodniczący Rady
      Dzielnicy Warszawa Targówek, członek PZERiI);
   - Stanisław Kalski (członek Związku Żołnierzy WP);
   - Jerzy Nasiadko (osoba zaufania publicznego
     Marszałka Woj. Mazowieckiego);
   - Czesław Ochenduszka (Warszawska Rada Seniorów);
   - Stanisław Sikorski (Związek Sybiraków
     Koło Warszawa-Mokotów);
   - Zbigniew Tomczak (Polskie Stowarzyszenie Pomocy
     Osobom z Chorobą Alzheimera).
   Na 27 lutego 2017 r. wstępnie planowane jest spotkanie organizacyjne mające na celu podjęcie uchwały w sprawie powołania Mazowieckiej Delegatury OPS.
   Pan Witold Harasim zobligował się zorganizowania  spotkania w Urzędzie Marszałkowskim  w celu ustalenia form wsparcia i ewentualnej pomocy organizacyjnej w powołaniu MD OPS.
   3. W dniu 20 stycznia 2017 r. zebrała się grupa inicjatywna, która wyłoniła prezydium Komisji ds. Zdrowia i Polityki Społecznej w składzie:
    - Tomasz Paluch - przewodniczący;
    - Agnieszka Dawidziuk - wiceprzewodnicząca;
    - Zbigniew Tomczak - wiceprzewodniczący;
    - Halina Zajączkowska - członek.
    Podczas posiedzenia przyjęto Regulamin Komisji ds. Zdrowia i Polityki Społecznej, ustalono zakres działalności komisji.
    Pierwszym etapem prac Komisji będzie opracowanie ankiety dla osób 75+, która zobrazuje w jakim zakresie korzystają z programu bezpłatnych leków. Niezależnie od badania ankietowego zostanie opracowana ekspertyza w tym zakresie.
   Renata Ekielska z ramienia prezydium OPS została koordynatorem Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.
    4. Powstaje Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przy KPRM.
    Ma ono przejąć zadania Departamentu Pożytku Publicznego w MR,PiPS, przejmie  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, docelowo także fundusze Grantów Instytucjonalnych i Inicjatyw Edukacyjnych. Centrum ma podlegać Prezesowi Rady Ministrów. Utworzenie tej instytucji bardzo ograniczy dostęp do środków finansowych organizacjom pozarządowym.
    W związku z tym pp. Elżbieta Ostrowska i Janusz Czyż podjęli się opracowania opinii na ten temat.
     
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (4 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=