OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW
  Aktualności
 

 

 

DZIEŃ WARSZAWSKICH UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU 

      Zapraszamy słuchaczy i wszystkich naszych przyjaciół w dniu 17 czerwca 2017 na Dzień Warszawskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku UTW na Torze Wyścigów Konnych Służewiec.
     Na tej największej imprezie plenerowej kultywujemy stare warszawskie tradycje bywania na wyścigach konnych oraz promujemy zdrowy, aktywny styl życia, głównie seniorów.
    To już ósma edycja tej unikalnej w świecie imprezy senioralnej, a zarazem wspólne integracyjne zakończenie roku akademickiego.APEL OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW
DO PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY
O NIE PODPISYWANIE USTAWY O SIECI SZPITALI
 

Zapytanie do Ministra Jarosława Gowina
w sprawie konkursu
„Wsparcie dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku”


 KRONIKA

OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW II KADENCJI 9


    Ukazał się pierwszy pilotażowy numer KRONIKI OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW.

     Zapraszamy do współpracy korespondentów i czekamy na ciekawe wieści z regionów.

 
 


MAZOWIECKA DELEGATURA OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW II KADENCJI 2016-2019

    27 lutego 2017 r. w Sali Warszawskiej Pałacu Kultury i Nauki, delegaci Warszawy i woj. mazowieckiego  postanowili o utworzeniu Mazowieckiej  Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
   Powołanie  i działalność Mazowieckiej Delegatury OPS  honorowym patronatem  objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik.
  Powołano Prezydium w 8-osobowym składzie, które ukonstytuowało  się w sposób następujący:
    1. Witold Harasim - Przewodniczący
    2. Krystyna Paczuska - Wiceprzewodnicząca
    3. Krzysztof  Łebkowski - Wiceprzewodniczący
    4. Czesław Ochęduszka - Sekretarz
    oraz Członkowie:
    5. Stanisław Kalski
    6. Zbigniew Tomczak
    7. Marek Siedlecki
    8. Krystyna Żebrowska
  Pierwsze robocze posiedzenie organizacyjno-programowe Prezydium Mazowieckiej Delegatury OPS  już 17 marca 2017 r.

Przewodnicząca OPS
Krystyna Lewkowicz


 


NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA
Z POSIEDZENIA PREZYDIUM
OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW II KADENCJI 2016-2019

    W dniu 23 stycznia 2017 r. w siedzibie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium OPS.
   1. W czterech województwach (kujawsko-pomorskim, pomorskim, śląskim i warmińsko-mazurskim) powstały regionalne Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. W woj. lubuskim, dolnośląskim  i łódzkim trwają prace nad tworzeniem regionalnych struktur OPS.
   2. Powstała także grupa inicjatywna mająca za cel powołanie Mazowieckiej Delegatury OPS.
   W skład grupy weszli:
   - Marek Bryłowski (Wiceprzewodniczący Warszawskiej
     Rady Seniorów);
   - Agnieszka Dawidziuk (Uniwersytet Każdego Wieku
     w Brwinowie);
   - Witold Harasim (radny i Wiceprzewodniczący Rady
      Dzielnicy Warszawa Targówek, członek PZERiI);
   - Stanisław Kalski (członek Związku Żołnierzy WP);
   - Jerzy Nasiadko (osoba zaufania publicznego
     Marszałka Woj. Mazowieckiego);
   - Czesław Ochenduszka (Warszawska Rada Seniorów);
   - Stanisław Sikorski (Związek Sybiraków
     Koło Warszawa-Mokotów);
   - Zbigniew Tomczak (Polskie Stowarzyszenie Pomocy
     Osobom z Chorobą Alzheimera).
   Na 27 lutego 2017 r. wstępnie planowane jest spotkanie organizacyjne mające na celu podjęcie uchwały w sprawie powołania Mazowieckiej Delegatury OPS.
   Pan Witold Harasim zobligował się zorganizowania  spotkania w Urzędzie Marszałkowskim  w celu ustalenia form wsparcia i ewentualnej pomocy organizacyjnej w powołaniu MD OPS.
   3. W dniu 20 stycznia 2017 r. zebrała się grupa inicjatywna, która wyłoniła prezydium Komisji ds. Zdrowia i Polityki Społecznej w składzie:
    - Tomasz Paluch - przewodniczący;
    - Agnieszka Dawidziuk - wiceprzewodnicząca;
    - Zbigniew Tomczak - wiceprzewodniczący;
    - Halina Zajączkowska - członek.
    Podczas posiedzenia przyjęto Regulamin Komisji ds. Zdrowia i Polityki Społecznej, ustalono zakres działalności komisji.
    Pierwszym etapem prac Komisji będzie opracowanie ankiety dla osób 75+, która zobrazuje w jakim zakresie korzystają z programu bezpłatnych leków. Niezależnie od badania ankietowego zostanie opracowana ekspertyza w tym zakresie.
   Renata Ekielska z ramienia prezydium OPS została koordynatorem Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.
    4. Powstaje Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przy KPRM.
    Ma ono przejąć zadania Departamentu Pożytku Publicznego w MR,PiPS, przejmie  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, docelowo także fundusze Grantów Instytucjonalnych i Inicjatyw Edukacyjnych. Centrum ma podlegać Prezesowi Rady Ministrów. Utworzenie tej instytucji bardzo ograniczy dostęp do środków finansowych organizacjom pozarządowym.
    W związku z tym pp. Elżbieta Ostrowska i Janusz Czyż podjęli się opracowania opinii na ten temat.
     
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 5 odwiedzający (17 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=